Privacy
Statement

Algemeen

Als je een lidmaatschap bij sportcentrum Nova hebt, een lidmaatschap wilt afsluiten of onze website bezoekt, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van deze gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Hieronder hebben wij voor jou op een rijtje gezet: Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd veranderen.

Welke gegevens wij van jou verwerken,
Waarom wij dat doen
Hoe wij met jou persoonsgegevens omgaan.


WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?

Volgens de WBP is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn.

Cookies

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server jouw browser eenvoudig opnieuw herkennen (bron: Wikipedia) Een cookie wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer je jouw login wilt opslaan in de browser, zodat je hem de volgende keer niet meer hoeft in te typen. Onze website maakt gebruik van dit soort (tijdelijke) cookies. Soms zijn dat cookies van derden. Je kunt zelf instellen bij je browser of je wilt dat er cookies worden opgeslagen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.Functionele cookies Er worden een aantal functionele cookies geplaatst. Bijvoorbeeld om de website goed te laten werken. Google Analytics Omdat wij graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, gebruiken wij Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om onze website voor bezoekers te kunnen optimaliseren. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je dus niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun vinden op de website van Google.Facebook (Social Media cookie) Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van een code die van Facebook zelf afkomstig is.

GEGEVENS BIJ AANVRAGEN

Bij het aanvragen van informatie of lidmaatschap verwerken wij jouw voornaam, achternaam, adresgegevens en e-mailadres.

GEGEVENS VAN LEDEN EN OUD-LEDEN

Bij het afsluiten van een lidmaatschap verwerken wij jouw voornaam en achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer en je e-mailadres. Wanneer je jezelf laat meten, verwerken we ook jouw sportgegevens. Hieronder vallen jouw hartslag,bloeddruk, lengte, gewicht.


WAAROM VERWERKEN WIJ JE GEGEVENS?

DIENSTVERLENING

Zonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kunnen wij onze diensten niet aan je leveren.Wij werken samen met partners, bijvoorbeeld voor de ledenadministratie en andere diensten of het incasseren van openstaande facturen. Het kan dus voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Van onze partners verlangen wij, dat zij tenminste voldoen aan de WBP. Zij moeten voorzichtig omgaan met jouw persoonsgegevens en het is hen verboden om jouw gegevens ergens anders voor te gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.

WETTELIJKE VERPLICHTING

We kunnen op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

MARKETINGACTIVITEITEN

We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van marketingactiviteiten (ook na beëindiging van je lidmaatschap).Wij zullen echter nooit jouw persoonsgegevens verkopen aan derden voor hun marketing activiteiten.

Onderzoek

We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses om onze diensten te verbeteren.


HOE GAAN WIJ OM MET JOUW GEGEVENS?

BEVEILIGING

We zorgen voor een passende beveiliging van jouw gegevens. Zo kunnen bijvoorbeeld niet alle medewerkers jouw gegevens inzien. Bovendien gebruiken we jouw gegevens alleen zoals in dit privacy beleid is vastgelegd.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren je gegevens voor zover dat noodzakelijk is. Zoals hierboven beschreven hebben we de gegevens nodig om onze diensten mogelijk te maken. Je gegevens zullen nooit langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soortpersoonsgegevens. Wat betreft cookies is dit afhankelijk van jouw browser instellingen.

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS?

Wil je inzage in jouw persoonsgegevens, een aanpassing hierin maken of heb je bezwaar tegen hetfeit dat we persoonsgegevens van je hebben? Dan kun je altijd contact opnemen met ons via info@sportcentrumnova.nl